SØKNAD OM TILTAK I SJØ

Nordfjord Havn IKS forvalter ansvaret for sjøområdene i Selje, Vågsøy, Eid, Gloppen og Stryn kommune.

Tiltak som krever tillatelse fra Nordfjord Havn IKS:

Tiltak i sjø som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i et sjøområde krever tillatelse,

Jfr. Havne- og farvannsloven § 27.

Eksempler på tiltak:

bygging, graving, utfylling, utlegging av sjøledning, utlegging av flytebrygger, utlegging av bøyer, båtrace eller annet. Tiltaket kan være varig eller midlertidig.

Søknadsskjema: Last ned vårt Søknadsskjema for tiltak i sjø

Klageadgang: Last ned skjema Orientering om klageadgang