Offshore/Industry

Power Point med informajson om Nordfjord Havn finn du her


Nordfjord Havn IKS ervervet i 2013 eiendom på Barstadvika for fremtidig industri areal. Bildet under viser utfylt område med et alternativ kaiforslag: